Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11, 64/15 i 112/18), u svezi s člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 123/17), članka 6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br.6/18) i članka 47. Statuta Općine Andrijaševci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 2/13 i 2/18), Općinski načelnik Općine Andrijaševci objavljuje

 

Javni natječaj
za davanje poslovnog prostora u zakup

 

Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u u Andrijaševcima, Matije Gupca 43,ukupne površine od 675,38 m² , k.č.br. 861 k.o. Andrijaševci, a koji se sastoji od:
- 6 poslovnih prostora glavne djelatnosti površine od 15,00 m², 7,22 m², 10,64 m²,
11,10 m², 19,89 m² i 21,93 m²,
- zatvorenog skladišnog prostora površine od 264,00 m²,
- sanitarnog čvora površine od 5,60 m²,
- dijela otvorenog skladišnog prostora (dvorišta) površine od 320,00 m².

Cjeloviti tekst javnog natječaja, kao i obrazac ponude, možete preuzeti u prilogu natječaja. 

Rok dostave pisanih ponuda: 19. srpnja 2019. godine do 10:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Uvid u tekst javnog natječaj, kao i dobivanje svih informacija o istom, mogu se dobiti svakim radnim danom od 8 do 15 sati na adresi: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci ili na broj telefona: 032/225-400, kontakt osoba Martina Markota.

Prilozi:
Download this file (Zapisnik o javnom otvaranju.pdf)Zapisnik o javnom otvaranju.pdf116 kB14-08-19
Download this file (Odluka o izboru.pdf)Odluka o izboru.pdf184 kB14-08-19
Download this file (Obrazac ponude.pdf)Obrazac ponude.pdf100 kB11-07-19
Download this file (Tekst javnog natječaja.pdf)Tekst javnog natječaja.pdf138 kB11-07-19

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00