Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

NEPROPISNO ODBAČENI OTPAD

Prijava nepropisno odbačenog otpada
Sukladno odredbi članka 113. stavak 2. Zakona o gospodarenju otpadom obveza jedinica lokalne samouprave je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Ukoliko primijetite nepropisno odbačeni otpad na području Općine Andrijaševci potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na adresu Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Prijava nepropisno odbačenog otpada može se podnijeti i osobno dolaskom u općinsku upravu (Vinkovačka 6, Rokovci) ili na telefon 032/225-400.

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

Putem zaprimljenih prijava i već evidentiranih lokacija Općina Andrijaševci će uspostaviti sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada.
Dana 08. ožujka 2022.godine Općinski načelnik Općine Andrijaševci, donio je Odluku o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada.

Odluku pogledajte ovdje.

 

KONCESIJA ZA JAVNE USLUGE OBAVLJANJA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

Koncesija za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci (naselja Rokovci i Andrijaševci) dodijeljena je dana 15.4.2021. godine tvrtki NEVKOŠ  d.o.o., Martina Ballinga 5, Vinkovci na razdoblje od 5 godina počevši od 15.4.2021. godine.

Kontakt podaci koncesionara- davatelja usluge:
NEVKOŠ D.O.O. 
Adresa ureda za kontakt: Martina Ballinga 5, 32100 Vinkovci,  OIB: 76173743169
Tel : 032/306-130

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tko je korisnik javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada?

 

Korisnik  javne  usluge  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koja  je  predmet  ove  koncesije  je  vlasnik  nekretnine,  odnosno  vlasnik  posebnog  dijela nekretnine  i  korisnik  nekretnine,  odnosno  posebnog  dijela  nekretnine  kada  je  vlasnik  nekretnine,  odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.  Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Početak primjene pružanja usluge krajnjim korisnicima započinje od dana 5.5.2021.godine.

367953 documentTermini odvoza otpada

367953 documentObveze koncesionara-davatelja usluge

367953 documentOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

367953 documentCjenik javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

367953 documentNovi Cjenik usluge prikupljanja otpada od 1.5.2022.

 

Reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište

 

Davatelj javne usluge  tvrtka Nevkoš d.o.o. iz Vinkovaca  osigurao je, u sklopu dodijeljene mu koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci, korištenje mobilnog reciklažnog dvorišta svaki mjesec jedan dan. Mobilno reciklažno dvorište postavljeno je na javnoj površini prema rasporedu i dinamici koji se objavljuju na mrežnim stranicama davatelja usluge (www.nevkos.hr).

U sklopu dodijeljene koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci, stanovnicima s područja općine Andrijaševci dostupna je usluga korištenja reciklažnog dvorišta u vlasništvu davatelja javne usluge tvrtke Nevkoš d. o. o. Vinkovci.

Reciklažno dvorište se nalazi u Industrijskoj zoni „Jošine“ u Vinkovcima, Ulica Martina Ballinga 5.

Radno vrijeme sa strankama reciklažnog dvorišta je od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati. Vikendom i blagdanom reciklažno dvorište ne radi.

 

Detaljnije informacije vezano uz mobilno ili reciklažno dvorište mogu se dobiti na internetskoj stranici tvrtke Nevkoš d.o.o., Vinkovci, www.nevkos.hr, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj telefona: 032/306-130.

Prilozi:
Download this file (Odluka mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada.pdf)Odluka mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada.pdf110 kB30-03-22
Download this file (Izvješće o gospodarenju otpadom za 2021.godinu.zip)Izvješće o gospodarenju otpadom za 2021.godinu.zip345 kB24-03-22
Download this file (Odluka o načinu  pružanja  javne usluge prikupljanja otpada.pdf)Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada.pdf181 kB07-02-22
Download this file (Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata za gospodarenje otpadom u 2020.zip)Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata za gospodarenje otpadom u 2020.zip590 kB09-04-21
Download this file (Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2020.godini.zip)Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada u 2020.godini.zip717 kB09-04-21
Download this file (Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020.zip)Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2020.zip602 kB09-04-21
Download this file (Odluka o načinu prikupljanja miješanog otpada.pdf)Odluka o načinu prikupljanja miješanog otpada.pdf240 kB16-11-20
Download this file (Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019.zip)Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u 2019.zip604 kB26-05-20
Download this file (Izvješće o Programu gradnje građevina za gosp.komunalnom otpadu u 2019.zip)Izvješće o Programu gradnje građevina za gosp.komunalnom otpadu u 2019.zip590 kB26-05-20
Download this file (Izvješće o lokacijama odbačenog otpada u 2019.zip)Izvješće o lokacijama odbačenog otpada u 2019.zip716 kB26-05-20
Download this file (Izvješće o provedbi Plana gospod. otpadom Općine Andrijaševci za 2019_.pdf)Izvješće o provedbi Plana gospod. otpadom Općine Andrijaševci za 2019_.pdf150 kB16-03-20
Download this file (Odluka o II.  izmjenama Odluke o načinu pružanja usluge- miješani i biorazgradivi komunalni otpad.pdf)Odluka o II. izmjenama Odluke o načinu pružanja usluge- miješani i biorazgradivi komunalni otpad.pdf275 kB29-11-19
Download this file (Plan lokacija spremnika na javnoj površini.pdf)Plan lokacija spremnika na javnoj površini.pdf99 kB22-11-19
Download this file (2018_izvješće o radu koncesionara_ Strunje trade.zip)2018_izvješće o radu koncesionara_ Strunje trade.zip261 kB19-09-19
Download this file (2017_ izvješće o radu koncesionara_ Strunje-trade d.o.o.zip)2017_ izvješće o radu koncesionara_ Strunje-trade d.o.o.zip3026 kB19-09-19
Download this file (Program grad. za gosp.kom otpadom. za 2019.godinu.pdf)Program grad. za gosp.kom otpadom. za 2019.godinu.pdf101 kB18-07-19
Download this file (Plan gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 2016.-2022..pdf)Plan gospodarenja otpadom Općine Andrijaševci 2016.-2022..pdf438 kB10-04-19
Download this file (Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.godinu.pdf)Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018.godinu.pdf112 kB10-04-19
Download this file (Izvješće o lokacijama odbačenog otpada u 2018. godini.pdf)Izvješće o lokacijama odbačenog otpada u 2018. godini.pdf105 kB10-04-19

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00