Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

frankopan eu

Unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ , Podmjera 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« - provedba tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«za koju je korisnik Općina Andrijaševci tražila javnu potporu, pozitivno je ocijenjen te je u cijelosti sufinanciran projekt Općine Andrijaševci naziva : rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“.

Iznos dodijeljene potpore za predmetni projekt iznosi  4.368.358,96 kune. 

Ciljevi koji će se planiraju postići provedbom predmetnog projekta su: rekonstrukcija legalnog te uklanjanje  nelegalnog dijela zgrade  NK „Frankopan“, sanacija, prenamjena i adaptacija postojeće legalne zgrade NK „Frankopan“, dogradnja novog dijela zgrade koja je max. gabarita 14,20x14,30m + 1,35x7,93m (otvoreno nenatkriveno stubište) ukupne građevinske bruto površine 301,39m², dogradnja novog dijela i adaptaciju, sanaciju i dogradnju postojeće gore navedene legalne zgrade koja je razvedenog tlocrta max gabarita 17,15x29,20m ukupne građevinske bruto površine 453,06m²,novim zahvatom doći do rekonstrukcije postojećih komunalnih priključaka, poboljšati uvjete za potrebe prvenstveno nogometnog kluba, ali i za potrebe drugih sportskih udruga i klubova s područja Općine Andrijaševci.

Očekivani rezultati predmetnog projekta: Rekonstruiran legalni dio zgrade NK „Frankopan“  te uklonjen  nelegalni dio zgrade  NK „Frankopan“, sanirana, prenamjenjena i adaptirana postojeća legalna zgrada NK „Frankopan“,dograđen novi dio zgrade koja je max. gabarita 14,20x14,30m + 1,35x7,93m (otvoreno nenatkriveno stubište) ukupne građevinske bruto površine 301,39m², dograđen novi dio i adaptiran, saniran i dograđen dio postojeće gore navedene legalne zgrade koja je razvedenog tlocrta max gabarita 17,15x29,20m ukupne građevinske bruto površine 453,06m², rekonstruirani postojeći komunalni priključci, poboljšani uvjeti za potrebe prvenstveno nogometnog kluba, ali i za potrebe drugih sportskih udruga i klubova s područja Općine Andrijaševci.

rekonstr frankopan

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00