Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

ENERGETSKA OBNOVA UPRAVNE ZGRADE OPĆINE ANDRIJAŠEVCI   NA ADRESI VINKOVAČKA 6, ROKOVCI

 fondovi

Završena Energetska obnova upravne zgrade Općine Andrijaševci na adresi Vinkovačka 6, Rokovci

Završen projekt Energetske obnove upravne zgrade Općine Andrijaševci na adresi Vinkovačka 6, Rokovci.

Naziv projekta(operacije) korisnika: Energetska obnova upravne zgrade Općine Andrijaševci na adresi Vinkovačka 6, Rokovci.

Naziv korisnika: Općina Andrijaševci

Kratki opis projekta (operacije):

Ovim projektom rekonstrukcije, odnosno energetske obnove zgrade obrađuje se postojeće i novoprojektirano (rekonstruirano) stanje zgrade u pogledu energetske učinkovitosti. Zgrada se sastoji od 2 etaže; prizemlja i kata. U prizemlju zgrade nalazi se ulazni prostor, hodnik, kotlovnica, porta, sanitarni čvor i vijećnica, dok se na katu nalaze uredi, arhiva, hodnik i sala za sastanke. Sve etaže su grijani prostori.

Nakon provedenog proračuna toplinskih svojstava zgrade ovim projektom predviđaju se radovi na povećanju energetske učinkovitosti ovojnice grijanog dijela zgrade i radovi na povećanju energetske učinkovitosti na zamjeni nezadovoljavajuće vanjske stolarije, na rasvjetu, rad računala i klima uređaja. Hlađenje prostorija se vrši pomoću tri klima uređaja. Prozračivanje zgrade vrši se prirodno pomoću prozora.

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada upravne zgrade Općine Andrijaševci se svrstava u energetski razred D, a prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji, zgrada bi se nakon energetske obnove svrstala u energetski razred B.

MJERE NA VANJSKOJ OVOJNICI ZGRADE: - Predviđena je izvedba ETICS sustava fasade - postavljanje stiropora EPS-a debljine1 5 cm s svim popratnim radovima (ljepljenje, armiranje, gletanje,

obrada špaleta, žbukanje i bojanje) i završnom fasadnom oblogom. - Postavljanje kamene vune debljine 20cm na strop prema negrijanom tavanu sa svim popratnim radovima (postavljanje parne brane i spojnih materija) do pune gotovosti.

MJERA ZAMJENE VANJSKE STOLARIJE: - Zamjena postojeće vanjske stolarije u prizemlju ugradnjom nove PVC stolarije sa troslojnim izo staklom s dva stakla niske emisije (dvije Low-E obloge)

Predviđena je demontaža stare metalne stolarije i odvoz na deponiju, dobava i ugradnja nove stolarije s PVC profilima ustakljenim troslojnim IZO staklom, zidarski/ličilački popravci,postavljanje unutarnje i vanjske klupčice.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,  povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjske stolarije, stručni nadzor građenja. Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 64,75 % a također smanjenje emisije CO².

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Energetska obnova objekta upravne zgrade Općine Andrijaševci implementirati će mjere energetske obnove radi smanjenja potrošnje energenata i povećanja EnU te smanjenju CO2. Sredstva EU za izvođenjem radova energetske obnove je korisno uložiti jer će doprinijeti smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanja samog upravne zgrade Općine. Također, a obzirom na obim predviđenih mjera, projektom će se osigurati radna mjesta tijekom energetske obnove. Smanjenjem troškova koje će Općina Andrijaševci koristiti za energetske svrhe može se planirane uštede koristiti za druge društveno i ekonomski opravdane svrhe. Ciljna skupina u ovom projektu su zaposlenici i korisnici Općine Andrijaševci koji će benefite projekta pokazati time što će sredstva od ušteda iskoristiti za unaprjeđenje kvalitete usluge i boravka djelatnika i korisnika u Općini Andrijaševci.

Projekt će rezultirati trajnom uštedom energije te smanjenjem CO2. Održivost rezultata također će se ostvariti kroz edukaciju svih djelatnika s ciljem podizanja svijesti o nužnosti brige za uštedu energije i zaštitu okoliša te upoznavanje korisnika s ugrađenim energetskim sustavima i načinom korištenja zgrade u cilju smanjenja potrošnje energije i vode. Uštedom sredstava za utrošak energenata otvara se mogućnost za dobro upravljanje financijama koje se tada koriste za druge društveno opravdane svrhe te održivost rezultata projekta. Općina Andrijaševci snosi operativne troškove obnove objekta u udjelu koji nije sufinanciran sudjelovanjem u predmetnom projektu, te je odgovoran za prikladnu upotrebu infrastrukture nakon energetske obnove objekta. Stečeno znanje osoba koje su sudjelovale na projektu će se primjenjivati u daljnjim aktivnostima kojima se unaprjeđuje energetska iskoristivost resursa.

U energetskoj obnovi su izvršeni radovi kojima je ostvarena godišnja ušteda energije od minimalno 50%, također se pridonijelo smanjenju emisije CO2.

Od energetskih ušteda koje budu ostvarene putem ovoga projekta korist će imati sama Općina te je postojeća društvena korist - energetska ušteda i manje štetni utjecaj na okoliš. Općina nastavlja sa radom - dnevnim poslovanjem  uz bitno manje troškove. Potencijalni utjecaj na korisnike izvan Općine je vezan uz uštedu energije i manji štetni utjecaj na okoliš.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosila je 321.294,93 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 207.816,06 kuna te 113.478,87 kuna je iznosio udio Općine Andrijaševci.

Udio Općine je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Razdoblje provedbe projekta je od 16.11.2019. godine do 15. studenog 2020. godine te su aktivnosti projekta s odobrenjem Fonda završene u rujnu 2019. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije (glavnog projekta) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.04.2.1.04.0427 za projekt Energetska obnova upravne zgrade Općine Andrijaševci na adresi Vinkovačka 6, Rokovci, pristupilo se postupku nabave radova na energetskoj obnovi upravne zgrade Općine Andrijaševci te nakon toga izvođenju radova na istoj zgradi. Radovi su završeni u lipnju 2019. godine. Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04). Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije. Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt je proveden od strane Općine Andrijaševci uz pomoć tvrtke EKO-SUSTAV d.o.o.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, tvrtka EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/  i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/  , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019

obnova1 obnova2

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00