Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Općina Andrijaševci dužna je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti uz godišnji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Andrijaševci uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Andrijaševci.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Općina Andrijaševci na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati, a to je tzv. Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a koji sadrži popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Vlada Republike Hrvatske prihvatila je Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (NN 140/09.), u daljnjem tekstu: Kodeks.

Na temelju Kodeksa, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske izradio je Smjernice za primjenu Kodeksa.

Usvajanjem Kodeksa Republika Hrvatska pridružuje se skupini razvijenih europskih demokracija koje su uspostavile jasne standarde i mjere savjetovanja državnih tijela sa zainteresiranom javnošću u postupcima kreiranja novih zakona, drugih propisa i akata.

Kodeksom se utvrđuju opća načela, standardi i mjere za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata državnih tijela, kojima se uređuju pitanja i zauzimaju stavovi od interesa za opću dobrobit (zaštita i promicanje ljudskih prava, javne službe, pravosuđe, zaštita okoliša i drugo).

Krajnji je cilj Kodeksa olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce možete dostaviti na slijedeće načine:


- pisanim putem na adresu: Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Rokovci,
- putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,
- telefaksom na broj: 032/225-400

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Općinu Andrijaševci:
Blanka Vincetić, stručni specijalist javne uprave
tel./fax: 032/225-400
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenik koordinatora sa zainteresiranom javnošću:
Antun Pažin, upravni pravnik
Tel/fax: 032/225-400
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prilozi:
Download this file (Plan savjetovanja_2024. godina.pdf)Plan savjetovanja_2024. godina.pdf1049 kB29-12-23
Download this file (Izvješće_proračun 2024_projekcije 2025_2026.pdf)Izvješće_proračun 2024_projekcije 2025_2026.pdf461 kB29-12-23
Download this file (Izvješće_porezne stope.pdf)Izvješće_porezne stope.pdf457 kB29-12-23
Download this file (Izvješće_Plan sustava cz.pdf)Izvješće_Plan sustava cz.pdf459 kB29-12-23
Download this file (Izvješće_općinski porezi.pdf)Izvješće_općinski porezi.pdf447 kB29-12-23
Download this file (Izvješće_Analizza stanja sustava cz_2024.pdf)Izvješće_Analizza stanja sustava cz_2024.pdf449 kB29-12-23
Download this file (Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu -I. IZMJENE.pdf)Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu -I. IZMJENE.pdf146 kB06-11-23
Download this file (Plan savjetovanja s javnošću_2023. godina.pdf)Plan savjetovanja s javnošću_2023. godina.pdf772 kB27-12-22
Download this file (Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću.pdf)Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje s javnošću.pdf336 kB19-07-22
Download this file (V izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaint. javnoscu za 2021.pdf)V izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaint. javnoscu za 2021.pdf96 kB23-12-21
Download this file (Plan savjetovanja za 2022.pdf)Plan savjetovanja za 2022.pdf101 kB07-12-21
Download this file (IV izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2021.pdf)IV izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2021.pdf103 kB07-12-21
Download this file (III. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2021.pdf)III. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2021.pdf117 kB26-08-21
Download this file (II. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću  za 2021.pdf)II. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2021.pdf116 kB14-05-21
Download this file (I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2021.pdf)I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2021.pdf115 kB05-02-21
Download this file (Plan savjetovanja za 2021.pdf)Plan savjetovanja za 2021.pdf102 kB07-01-21
Download this file (III izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2020. godinu.pdf)III izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2020. godinu.pdf132 kB13-11-20
Download this file (II. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2020.pdf)II. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2020.pdf101 kB30-10-20
Download this file (I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2020. godinu.pdf)I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2020. godinu.pdf98 kB12-02-20
Download this file (Plan savjetovanja za 2020. godinu.pdf)Plan savjetovanja za 2020. godinu.pdf105 kB04-12-19
Download this file (I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2019. godinu.pdf)I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2019. godinu.pdf99 kB18-04-19
Download this file (Plan savjetovanja za 2019. godinu.pdf)Plan savjetovanja za 2019. godinu.pdf107 kB21-01-19
Download this file (I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću  za 2018. godinu.pdf)I. izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zaintersiranom javnošću za 2018. godinu.pdf104 kB12-11-18

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00