Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Budući Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. trenutno ne posjeduje vlastitu internetsku stranicu i kako se radi o trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Andrijaševci, obveze vezane uz podatke o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama u Komunalnom društvu Rokovci-Andrijaševci d.o.o. bit će dostavljene na objavu na službenu internetsku stranicu Općine Andrijaševci.

Pravo na pristup informacijama uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

Službenik za informiranje 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati na sljedeće moguće načine:

  1. putem mobilnog telefona na broj: +385 099 / 529 3677
  2. putem faksa na broj: +385 032/225-400
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija/Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  4. poštom na adresu:Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o,Matije Gupca 43, 32271    Andrijaševci, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  5. osobno na adresu:Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o,Matije Gupca 43, 32271    Andrijaševci,na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje: 

BRANKO STOJČIĆ, ing. građ.

Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o,

Matije Gupca 43, 32271    Andrijaševci

Mob: +385 099 / 529 3677 

Fax: +385 032/225-400

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama (obrazac)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (
obrazac)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (
obrazac)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14)

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00