Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

UPRAVNA TIJELA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

Upravni odjel za opće, pravne i komunalne poslove

 1. Suzana Dikonić, mag. iur.
  pročelnica Upravnog odjela za opće, pravne i komunalne poslove
  tel/fax: 032/225-400
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Blanka Vincetić, mag. admin. publ.
  viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove te za pripremu i vođenje projekata
  tel/fax: 032/225-400
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Dalma Krpan, mag. iur.
  viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove te za pripremu i vođenje projekata
  tel/fax:032/225-400
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Upravni odjel za financije, gospodarstvo i poljoprivredu 

 1. Marijana Lončar, dipl.oec.
  v.d.pročelnice Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i poljoprivredu
  Tel/fax: 032/225-400
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Antun Pažin, upr.pravnik
  viši referent-poljoprivredni redar
  tel/fax: 032/225-400
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 1. Darko Nikolić, mag. ing. agr.
  referent za knjigovodstvo i informatiku
  tel/fax: 032/225-400
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 2. Marijana Bosnić, pristup. oec.
  viši referent za knjigovodstvo i računovodstvo
  tel/fax: 032/225-400
  e-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00