Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine

 

Općina Andrijaševci je započela postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („N.N.“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“ br. 3/17).

Nadležno tijelo za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine je Općina Andrijaševci, Vinkovačka 6, 32271 Andrijaševc
Nacrt predmetne Strategije biti će dostavljen je nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima radi pribavljanja mišljenja.

Sukladno članku 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („N.N.“ br. 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine. objavljuje se na Web stranici Općine Andrijaševci zajedno s Nacrtom Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine.
U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se internetskim stranicama Općine Andrijaševci.
Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela za provedbu postupka i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije.
Mišljenja i prijedlozi se također mogu dostaviti putem slijedeće e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Cijeli tekst Odluke o započinjanju postupka ocjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine možete vidjeti ovdje.
Cijeli tekst Nacrta Strategije razvoja turizma Općine Andrijaševci od 2017. do 2022. godine možete preuzeti ovdje.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00