Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Savjet mladih Općine Andrijaševci konstituiran je 05. ožujka 2021. godine

Savjet mladih Općine Andrijaševci savjetodavno je tijelo jedinice lokalne samouprave koji promiče i zagovara pravo, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici izabrani su na razdoblje od tri (3) godine.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih:


– raspravlja na sjednicama Savjet mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Općinskog vijeća Općine Andrijaševci koji su od interesa za mlade
– u suradnji sa predsjednikom Općinskog vijeća Općine Andrijaševci inicira u Općinskom vijeću Općine Andrijaševci donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Andrijaševci, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Andrijaševci te način rješavanja navedenih pitanja
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća Općine Andrijaševci te prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Općine Andrijaševci davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
– predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću Općine Andrijaševci Program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih
– po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Andrijaševci na sjednice Savjeta mladih,
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00