Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

HR

 

brosure

Uspješno je priveden kraju projekt „ Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka „  vrijedan nešto manje od 300 tisuća eura koji je trajao od svibnja 2022. godine do 22. veljače 2024. godine. Na završnoj konferenciji koja se održala 20.veljače 2024.godine u Općini Privlaka mogli smo saznati da je kroz ovaj projekt instalirano ukupno 11 fotonaponskih elektrana ; 5 u Općini Andrijaševci, ( zgrada Braniteljske zadruge Šparoga, zgradi nogometnog kluba Frankopan, zgradi Općine, zgradi Stare škole i zgradi zajednica športskih udruga)  5 u Općini Stari Jankovci ( upravna  zgrada Općine Stari Jankovci, EKO Jankovci d.o.o. Stari Jankovci, DV Krijesnica Jankovci, ŠD Croatia Novi Jankovci i NK Vidor Matijević Srijemske Laze ) te jedna u Općini Privlaka (krovište dječjeg vrtića ) . Cilj ovog projekta je povećati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, smanjiti CO2  i troškove plaćanja električne energije u budućnosti. Načelnici  Općine Andrijaševci, Stari Jankovci, Općine Privlaka i voditeljice projekta zahvalili su se partnerima na uspješnoj suradnji te izrazili želju za još ovakvih projekata.

ENG

Final conference of the project "Solar roofs in Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka municipalities"

brosure

The project "Solar roofs in the municipalities of Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka", worth slightly less than 300 thousand euros, which lasted from May 2022 to February 22, 2024, has been successfully completed. At the final conference that took place on February 20, 2024 in the Municipality of Privlaka, we were able to learn that a total of 11 photovoltaic power plants were installed through this project; 5 in the Municipality of Andrijaševci, (the building of the Šparoga Defense Association, the building of the Frankopan football club, the Municipality building, the Old School building and the building of the community of sports associations) 5 in the Municipality of Stari Jankovci (the administrative building of the Municipality of Stari Jankovci, EKO Jankovci d.o.o. Stari Jankovci, DV Krijesnica Jankovci, ŠD Croatia Novi Jankovci and NK Vidor Matijević Srijemske Laze) and one in the Municipality of Privlaka (the roof of a kindergarten). The goal of this project is to increase the production of electricity from renewable energy sources, reduce CO2 and the cost of electricity payments in the future. The heads of the municipalities of Andrijaševci, Stari Jankovci, Privlaka and the project managers thanked the partners for their successful cooperation and expressed their wish for more such project.

 

HR

posjet ureda 2024

06. veljače 2024. godine članovi delegacije predvođeni državnim tajnikom Domagojem Mikulićem i ravnateljicom uprave Stellom Arneri su zajedno s Upraviteljem Programa i Programskim partnerom (Energetski institut Hrvoje Požar), odradili su čitav niz aktivnosti, s ciljem informiranja istih o dosadašnjim postignućima u provedbi kako projekata, tako i samog Programa „Energija i klimatske promjene“. U tu svrhu, organiziran je terenski posjet projektu „ Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka.

Tijekom posjeta prikazani su konkretni rezultati te su održani sastanci s Nositeljima projekata i partnerima projekta. U okviru projekta postavljeno je 11 sunčanih elektrana na zgrade javne namjene u općinama Andrijaševci, Stari Jankovci i Privlaka. Cilj projekta je povećanje proizvodnje sunčane energije, kao i jačanje kapaciteta za upravljanje i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije (OIE).

Na sastancima je, između ostalog, bilo riječi i o izazovima s kojima su se susretali Nositelji projekata prilikom provedbe istih, kao i mogućnostima kapitalizacije rezultata pojedinih projekata u budućnosti.

ENG

Visit of a delegation from the Financial Mechanisms Office of the Norwegian Water Resources and Energy Administration as part of the "Energy and Climate Change" Program

posjet ureda 2024

On February 6, 2024, members of the delegation led by State Secretary Domagoj Mikulić and director of administration Stella Arneri, together with the Program Manager and Program Partner (Energy Institute Hrvoje Požar), carried out a whole series of activities, with the aim of informing them about the achievements so far in the implementation of the projects , as well as the "Energy and Climate Change" Program itself. For this purpose, a field visit to the project "Solar roofs in Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka municipalities" was organized.

During the visit, concrete results were presented and meetings were held with the Project Managers and project partners. As part of the project, 11 solar power plants were installed on public buildings in the municipalities of Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka. The goal of the project is to increase the production of solar energy, as well as to strengthen the management capacity and promote the use of renewable energy sources (RES). At the meetings, among other things, the challenges faced by the project holders during their implementation were discussed, as well as the possibilities of capitalizing the results of individual projects in the future.

HR

suncani 12 23

Dana 12. i 13. prosinca 2023. u Općini Andrijaševci, Općini Stari Jankovci i Općini Privlaka, održan je Dan otvorenih vrata u sklopu projekta „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ na kojemu su posjetitelji bili u mogućnosti pobliže se upoznati s mogućnostima, financiranjem i ugradnjom sunčanih elektrana. Hvala svima koji su se odazvali.

ENG

Open day as part of the project "Solar roofs in Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka municipalities

suncani 12 23

On December 12 and 13, 2023, in the Municipality of Andrijaševci, the Municipality of Stari Jankovci and the Municipality of Privlaka, an Open Day was held as part of the project "Solar roofs in the Municipality of Andrijaševci, Stari Jankovci and the Municipality of Privlaka", where visitors were able to get closer learn about the possibilities, financing and installation of solar power plants. Thanks to everyone who responded

HR

edukacija2811

Navedene projektne aktivnosti pomažu u podizanja svijesti kod lokalnog stanovništva i poduzeća o prednostima obnovljive energije u lokalnoj zajednici i poticanja na pojedinačna i zajednička ulaganja u projekte OIE.

Cilj je bio lokalnom stanovništvu i poduzetnicima, na primjeru projektnih aktivnosti, radionica i ušteda prikazati efikasnost, jednostavnost i pristupačnost korištenja OIE kako bi se snažnije razvijala proizvodnja energije iz OIE.

U tijeku implementacije projekta održane su tri radionice s ciljem jačanja svijesti i širenjem informacija o učinkovitosti resursa za kapacitete Općina, lokalno stanovništvo i poduzetnike.

Stanovnici Općina i zainteresirani poduzetnici imali su priliku saznati kako funkcioniraju elektrane te dobiti informacije o njihovoj cijeni, načinu instalacije i svladavanju tehničkih i administrativnih nedoumica.

Radionica u Općini Andrijaševci održana je 28.11.2023. u Općini Stari Jankovci 01.12.2023. , Općini Privlaka 08.12.2023. godine

Edukacija za zaposlenike nositelja i partnerskih Općina bila je prilika za dobivanje svih relevantnih informacija vezanih uz nove regulative, trenutno stanje i mogućnosti u sektoru energetike.

ENG

WORKSHOPE / EDUCATION

edukacija2811

The mentioned project activities help to raise the awareness of the local population and companies about the benefits of renewable energy in the local community and encourage individual and joint investments in RES projects.

The goal was to show the local population and entrepreneurs, through the example of project activities, workshops and savings, the efficiency, simplicity and accessibility of the use of RES in order to develop energy production from RES more strongly.

During the implementation of the project, three workshops were held with the aim of raising awareness and disseminating information about the efficiency of resources for the capacities of the Municipality, the local population and entrepreneurs.

Residents of the Municipality and interested entrepreneurs had the opportunity to find out how power plants function and get information about their price, installation method and overcoming technical and administrative doubts.

The workshop in the municipality of Andrijaševci was held on November 28, 2023. in the Municipality of Stari Jankovci 01.12.2023., to the Municipality of Privlaka 08.12.2023. years

The training for the employees of the holder and partner municipalities was an opportunity to obtain all relevant information related to new regulations, the current situation and opportunities in the energy sector.

HR

suncani privlaka 2023

Općina Privlaka dio je  projekta „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ (referentni broj 16)  financiranog  iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa “Energija i klimatske promjene”. Ukupna vrijednost Projekta  iznosi 286.190,22 €, prihvatljivi troškovi iznose 243.261,68 €

Instalacija fotonaponske elektrane na novoizgrađenom objektu za obavljanje poslova predškolske djelatnosti, čiji je osnivač Općina Privlaka, će pridonijeti smanjenju visokih troškova električne energije i smanjenju emisije stakleničkih plinova ali i osigurati zdravu budućnosti za nove korisnike vrtića. Uštede će u konačnici rezultirati ulaganjem u dodatne aktivnosti vrtića, jačanjem kapaciteta i dodatnim usavršavanjem stručnog kadra kao i ulaganjem u dodatnu infrastrukturu potrebnu za kvalitetan boravak djece u ustanovi. Također, projekt će imati utjecaj na proračune Općine jer će smanjiti troškove energenata, tj. sredstva predviđena za te troškove moći će se preusmjeriti na druge aktivnosti koje će doprinijeti boljoj kvaliteti života na području Općine.

ENG

In the Municipality of Privlaka, photovoltaic power plants were installed and put into operation on the roof of a kindergarten

suncani privlaka 2023

Privlaka Municipality is part of the project “Solar roofs in Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka Municipalities” (reference number 16) financed by the EEA Financial Mechanism 2014–2021 within the framework of the implementation of the program “Energy and Climate Changes”. The total value of the Project amounts to 286,190.22 EUR taking into account that the total eligible costs amount to 243,261.68 EUR.

The setting up of the photovoltaic power plant on the newly built object intended for pre-school activities, the establisher of which is Privlaka Municipality, will contribute to the reduction of high electricity costs and greenhouse gas emissions as well as ensure a healthy future for new kindergarten users. The savings will ultimately result in investing in additional kindergarten activities, strengthening the capacities and additional training of qualified personnel as well as investing in the additional infrastructure needed for the quality stay of children in the institution. In addition, the project will have an impact on the Municipality's budget, reducing energy costs.

Consequently, the resources allocated for these costs will be redirected toward other activities which will enhance the quality of life in the Municipality.

HR

elektrane

Danas je pušteno u trajni pogon pet fotonaponskih elektrana za proizvodnju solarne energije (sunčani krovovi) u Općini Andrijaševci. Sunčane elektrane postavljene su i puštene u rad na zgradi Braniteljske zadruge Šparoga, zgradi nogometnog kluba Frankopan, zgradi Općine, zgradi Stare škole i zgradi zajednica športskih udruga. Ukupni instalirani kapacitet za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Općini Andrijaševci iznositi će 83 kW. Ukupna procijenjena godišnja proizvodnja postavljenih elektrana u Općini Andrijaševci iz energije sunca iznositi će 92,16 MWh pri čemu će se smanjiti godišnji udio CO2 za 30,56 tona.

Sunčane elektrane financiraju se iz projekta „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ (referentni broj 16). U ovom projektu, Općina Andrijaševci je nositelj projekta, a partneri su Općina Stari Jankovci i Općina Privlaka. Projekt se financira  iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa “Energija i klimatske promjene”. Ukupna vrijednost Projekta  iznosi 286.190,22 EUR, a  prihvatljivi troškovi iznose 243.261,68 EUR

Aktivno uključivanje jedinica lokalne samouprave  i upravljanje resursima na lokalnim područjima ima ključne preduvjete za provedbu tranzicije na čistu energiju, što će značajno doprinijeti lokalnom razvoju, oporavku gospodarstva i podizanju konkurentnosti, ali i doprinijeti energetskoj uštedi te povećanju proizvodnje energije iz OIE u ukupnoj potrošnji na području.

ENG

elektrane

Five photovoltaic power plants for the production of solar energy (solar roofs) were put into permanent operation today in Andrijaševci Municipality. Solar power plants were set up and put into operation on the building of the Šparoga Veterans Cooperative, the building of Frankopan Football Club, the Municipality building, the building of the Old School and the building of the communities of sports associations. The total installed renewable energy production capacity in Andrijaševci Municipality will amount to 83 kW. The total estimated annual production of solar energy from the set-up power plants in Andrijaševci Municipality will amount to 92.16 MWh, thus reducing the annual CO2 emissions by 30.56 tons.

Solar power plants are financed by the project “Solar roofs in Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka Municipalities” (reference number 16). The operator of the project concerned is Andrijaševci Municipality. Stari Jankovci and Privlaka Municipality participate as project partners. The project is financed by the EEA Financial Mechanism 2014–2021 within the framework of the implementation of the program “Energy and Climate Changes”. The total value of the Project amounts to 286,190.22 EUR, taking into account that the total eligible costs amount to 243,261.68 EUR.

Active inclusion of local self-government units and resource management in local areas are crucial prerequisites for the implementation of the clean energy transition, which will notably contribute to local development, economic recovery and raising competitiveness, but also contribute to energy savings and increased production of energy from renewable energy sources in total consumption in the area.

HR

jankovci pogon 01jankovci pogon 02 

Općina Stari Jankovci dio je  projekta „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ (referentni broj 16)  financiranog  iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa “Energija i klimatske promjene”. Ukupna vrijednost Projekta  iznosi 286.190,22 EUR s tim da  prihvatljivi troškovi iznose 243.261,68 EUR.

U Općini Stari Jankovci su se  postavile i pustile u pogon elektrane na pet objekata : upravna zgrada Općine Stari Jankovci, EKO Jankovci d.o.o. Stari Jankovci, DV Krijesnica Jankovci, ŠD Croatia Novi Jankovci i NK Vidor Matijević Srijemske Laze. Ukupna procijenjena godišnja proizvodnja postavljenih elektrana  iz energije sunca iznosit će 61,74 MWh pri čemu će se smanjiti godišnji udio CO2 za 20,38 tona.  Instalirani kapacitet za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Općini Jankovci iznosit će 0,053 MW.

Aktivno uključivanje jedinica lokalne samouprave  i upravljanje resursima na lokalnim područjima ima ključne preduvjete za provedbu tranzicije na čistu energiju, što će značajno doprinijeti lokalnom razvoju, oporavku gospodarstva i podizanju konkurentnosti, ali i doprinijeti energetskoj uštedi te povećanju proizvodnje energije iz OIE u ukupnoj potrošnji na području Vukovarsko-srijemske županije.

jankovci pogon 03jankovci pogon 04jankovci pogon 05

ENG

Photovoltaic power plants for the production of solar energy (solar roofs) in Stari Jankovci Municipality have been put into operation

jankovci pogon 01jankovci pogon 02 

Stari Jankovci Municipality is part of the project “Solar roofs in Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka Municipalities” (reference number 16) financed by the EEA Financial Mechanism 2014–2021 within the framework of the implementation of the program “Energy and Climate Changes”. The total value of the Project amounts to 286,190.22 EUR taking into account that the total eligible costs amount to 243,261.68 EUR.

In Stari Jankovci Municipality the power plants have been set up and put into operation on 5 buildings: the building of Stari Jankovci Municipality, EKO Jankovci d.o.o. Stari Jankovci, Krijesnica Kindergarten Jankovci, Croatia Novi Jankovci Sports Club and Vidor Matijević Srijemske Laze Football Club. The total estimated annual production of solar energy from the set-up power plants will amount to 61.74 MWh, thus reducing the annual CO2 emissions by 20.38 tons. In Jankovci Municipality, the installed renewable energy production capacity will amount to 0.053 MW.

Active inclusion of local self-government units (LSGUs) and resource management in local areas are crucial prerequisites for the implementation of the clean energy transition, which will notably contribute to local development, economic recovery and raising competitiveness, but also contribute to energy savings and increased production of energy from renewable energy sources in total consumption in the Vukovar-Srijem County.

jankovci pogon 03jankovci pogon 04jankovci pogon 05

HR

sel 01

Dana 17. svibnja 2023. potpisan je ugovor između Općine Andrijaševci i izvođača radova o izgradnji sunčanih elektrana na 5 javnih objekata u općini Andrijaševci. Izgradnja fotonaponskih elektrana za proizvodnju solarne energije sufinancirana je u okviru Programa „ Energija i klimatske promjene „ koji se financira od strane Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora u razdoblju od 2014.- 2021.

 

ENG

sel 01

On 17 May 2023, a contract was signed between Andrijaševci Municipality and the contractor for the construction of solar power plants on 5 public buildings in Andrijaševci Municipality.

The construction of photovoltaic power plants for the production of solar energy is co-financed within the framework of the “Energy and Climate Changes“  program, which is financed by the EEA Financial Mechanism 2014 – 2021.

 

HR

energija klimatske promjene 01

Međunarodna konferencija „Energetski i klimatski izazovi u Republici Hrvatskoj“ održana od 13. do 14. travnja 2023. godine. u Dubrovniku  

Otvaranje konferencije upriličili su visoki dužnosnici Republike Hrvatske, Kraljevine Norveške i Islanda, a događaj je obuhvatio relevantnu političku i operativnu razinu s naglaskom na Program „Energija i klimatske promjene“, odnosno generalno područje energetike i obnovljivih izvora energije. Nadalje, naglasak je bio na postojećem stanju stvari i realizaciji programskih aktivnostima te perspektivi Programa koji bi se putem bespovratnih sredstava financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i u budućnosti provodio u Republici Hrvatskoj.

Tijekom konferencije stavio se fokus na smanjenje emisije CO2, o čemu su govorili  ključni govornici, predstavnici institucija energetike iz Republike Hrvatske, Kraljevine Norveške i Islanda te dužnosnici gradova i županija u Hrvatskoj u kojima se aktivno radi na provedbi projekata ugovorenih u sklopu Programa „Energija i klimatske promjene“. Osim toga, u širem kontekstu se posvetila pažnja klimatskoj politici i politici okoliša u sklopu EGP i Norveškog financijskog mehanizma, o čemu su govorili predstavnici Upravitelja Programa iz Hrvatske i drugih zemalja korisnika EGP i Norveškog financijskog mehanizma.

Također, za kraj su bile i interaktivne rasprave s ciljem razmjene iskustava i najboljih praksi u područjima sunčane energije, energije mora te geotermalne energije.

energija klimatske promjene 02

ENG

International conference “Energy and Climate Challenges in the Republic of Croatia”

energija klimatske promjene 01

International conference “Energy and Climate Challenges in the Republic of Croatia” held from 13 to 14 April 2023 in Dubrovnik.

The conference opening welcomed senior officials from the Republic of Croatia, the Kingdom of Norway and Iceland, while the event covered topics at a relevant political and operative level with a special emphasis on the “Energy and Climate Changes” program, namely the general field of energy and renewable energy sources. Furthermore, special emphasis was placed on the current state of affairs and realization of the program activities as well as the perspective of the Program which could also be carried out in the future in the Republic of Croatia through grants from the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism.

The main topic of the conference was the reduction of CO2 emissions, with key speeches given by representatives of energy institutions from the Republic of Croatia, the Kingdom of Norway and Iceland, as well as the officials from cities and counties in Croatia actively working on the implementation of the projects contracted under the “Energy and Climate Changes” program. Besides that, in a broader context, special attention was given to the issue of climate policy and environmental policy within the EEA and Norwegian Financial Mechanism, which was discussed by the representatives of Program Managers in Croatia and other EEA and Norwegian Financial Mechanism beneficiary countries.

Also, interactive discussions with the aim of sharing experiences and the best practices in the fields of solar energy, marine renewable energy and geothermal energy were carried out to conclude the whole event.

energija klimatske promjene 02

 

HR

20. ožujka 2023. godina potpisan je Ugovor za izvođenje radova na izgradnji fotonaponskih elektrana za proizvodnju solarne energije (sunčani krovovi) u Općini Stari Jankovci s izvođačem radova  Aksion d.o.o. Vinkovci. Vrijednost radova iznosi  53.070,46 eura.

U Općini Stari Jankovci elektrane će se  postaviti na pet objekata : upravna  zgrada Općine Stari Jankovci, EKO Jankovci d.o.o. Stari Jankovci, DV Krijesnica Jankovci, ŠD Croatia Novi Jankovci i NK Vidor Matijević Srijemske Laze. Ukupna procijenjena godišnja proizvodnja postavljenih elektrana  iz energije sunca iznositi će 61,74 MWh pri čemu će se smanjiti godišnji udio CO2 za 20,38 tona.  Instalirani kapacitet za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Općini Jankovci iznosit će 0,053 MW.

Naime, Općina Stari Jankovci dio je  projekta „Sunčani krovovi u Općini Andrijaševci, Stari Jankovci i Općini Privlaka“ (referentni broj 16)  financiranog  iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe programa “Energija i klimatske promjene”. Ukupna vrijednost Projekta  iznosi 286.190,22 EUR s tim da  prihvatljivi troškovi iznose 243.261,68 EUR.

ENG

Contract signed for the construction of photovoltaic power plants for the production of solar energy (solar roofs) in Stari Jankovci Municipality

On 20 March 2023, a contract was signed for the construction of photovoltaic power plants for the production of solar energy (solar roofs) in Stari Jankovci Municipality with the contractor Aksion d.o.o. Vinkovci. The total value of the works amounts to 53,070.46 EUR.

In Stari Jankovci Municipality the power plants will be set up on 5 buildings: the building of Stari Jankovci Municipality, EKO Jankovci d.o.o. Stari Jankovci, Krijesnica Kindergarten, Croatia Novi Jankovci Sports Club and Vidor Matijević Srijemske Laze Football Club. The total estimated annual production of solar energy from the set-up power plants will amount to 61.74 MWh, thus reducing the annual CO2 emissions by 20.38 tons.  In Jankovci Municipality, the installed renewable energy production capacity will amount to 0.053 MW.

Namely, Stari Jankovci Municipality is part of the project “Solar roofs in Andrijaševci, Stari Jankovci and Privlaka Municipalities” (reference number 16) financed by the EEA Financial Mechanism 2014–2021 within the framework of the implementation of the program “Energy and Climate Changes”. The Project's total value amounts to 286,190.22 EUR taking into account that the amount of eligible costs is 243,261.68 EUR.

 

HR

27. prosinca 2022. godina potpisan je Ugovor za izvođenje radova na izgradnji fotonaponskih elektrana za proizvodnju solarne energije (Sunčani krovovi) u Općini Privlaka s izvođačem radova  Polion d.o.o. Vinkovci. Vrijednost radova iznosi  191.585,00 kn  ( 25.427,69 eura )

U Općini Privlaka elektrane će se  postaviti na zgradi Dječjeg vrtića koja će povećati kapacitete za korištenje sunčeve energije te povećanju udjela OIE u ukupnoj potrošnji na području VSŽ.

Ukupna procijenjena godišnja proizvodnja postavljene elektrane na zgradu dječjeg vrtića u Općini Privlaka iz energije sunca iznositi će 21,40 MWh pri čemu će se smanjiti godišnji udio CO2 za 7,06 tona. Instalirani kapacitet za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u Općini Privlaka iznositi će 0,053 MW

Instalacija fotonaponske elektrane na novoizgrađenom objektu za obavljanje poslova predškolske djelatnosti, čiji je osnivač Općina Privlaka, će pridonijeti smanjenju visokih troškova električne energije i smanjenju emisije stakleničkih plinova ali i osigurati zdravu budućnosti za nove korisnike vrtića. Uštede će u konačnici rezultirati ulaganjem u dodatne aktivnosti vrtića, jačanjem kapaciteta i dodatnim usavršavanjem stručnog kadra kao i ulaganjem u dodatnu infrastrukturu potrebnu za kvalitetan boravak djece u ustanovi. Također, projekt će imati utjecaj na proračune Općine jer će smanjiti troškove energenata, tj. sredstva predviđena za te troškove moći će se preusmjeriti na druge aktivnosti koje će doprinijeti boljoj kvaliteti života na području Općine.


ENG

Contract signed for the construction of photovoltaic power plants for the production of solar energy (solar roofs) in Privlaka Municipality

On 27 December 2022, a contract was signed for the construction of photovoltaic power plants for the production of solar energy (solar roofs) in Privlaka Municipality with the contractor Polion d.o.o. Vinkovci. The total value of the works amounts to 191,585.00 HRK (25,427.69 EUR).

In Privlaka Municipality the power plants will be set up on the building of the Kindergarten, thus increasing the capacities for the use of solar energy. Moreover, the share of renewable energy sources in total consumption in Vukovar-Srijem County will also be increased.

The total estimated annual production of solar energy from the kindergarten building in Privlaka Municipality will amount to 21.40 MWh, thus reducing the annual CO2 emissions by 7.06 tons. In Privlaka Municipality, the installed renewable energy production capacity will amount to 0.053 MW.

The setting up of the photovoltaic power plant on the newly built object intended for pre-school activities, the establisher of which is Privlaka Municipality, will contribute to the reduction of high electricity costs and greenhouse gas emissions as well as ensure a healthy future for new kindergarten users. The savings will ultimately result in investing in additional kindergarten activities, strengthening the capacities and additional training of qualified personnel as well as investing in the additional infrastructure needed for the quality stay of children in the institution. In addition, the project will have an impact on the Municipality's budget, reducing energy costs. Consequently, the resources allocated for these costs will be redirected toward other activities which will enhance the quality of life in the Municipality.


Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00