Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Budući Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o. trenutno ne posjeduje vlastitu internetsku stranicu i kako se radi o trgovačkom društvu u vlasništvu Općine Andrijaševci, obveze vezane uz podatke o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama u Komunalnom društvu Rokovci-Andrijaševci d.o.o. bit će dostavljene na objavu na službenu internetsku stranicu Općine Andrijaševci.

Pravo na pristup informacijama uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Komunalnog društva Rokovci-Andrijaševci d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati na sljedeće moguće načine:

  1. putem mobilnog telefona na broj: +385 099 / 529 3677
  2. putem faksa na broj: +385 032/225-400
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija/Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  4. poštom na adresu: Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o,Matije Gupca 43, 32271    Andrijaševci, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
  5. osobno na adresu: Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o,Matije Gupca 43, 32271    Andrijaševci,na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija/ Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje:

BRANKO STOJČIĆ, ing. građ.

Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o,

Matije Gupca 43, 32271    Andrijaševci

Mob: +385 099 / 529 3677

Fax: +385 032/225-400

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zahtjev za pristup informacijama (obrazac)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (obrazac)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (obrazac)

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN, br. 15/14)

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00