Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

KONCESIJA ZA JAVNE USLUGE OBAVLJANJA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ANDRIJAŠEVCI

Koncesija za javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Andrijaševci (naselja Rokovci i Andrijaševci) dodijeljena je dana 15.4.2021. godine tvrtki NEVKOŠ  d.o.o., Martina Ballinga 5, Vinkovci na razdoblje od 5 godina počevši od 15.4.2021. godine.

Kontakt podaci koncesionara- davatelja usluge:
NEVKOŠ D.O.O. 
Adresa ureda za kontakt: Martina Ballinga 5, 32100 Vinkovci,  OIB: 76173743169
Tel : 032/306-130

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tko je korisnik javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada?

Korisnik  javne  usluge  prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koja  je  predmet  ove  koncesije  je  vlasnik  nekretnine,  odnosno  vlasnik  posebnog  dijela nekretnine  i  korisnik  nekretnine,  odnosno  posebnog  dijela  nekretnine  kada  je  vlasnik  nekretnine,  odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja usluge.  Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički nastupati prema davatelju usluge.

Početak primjene pružanja usluge krajnjim korisnicima započinje od dana 5.5.2021.godine.

367953 documentTermini odvoza otpada
367953 documentObveze koncesionara-davatelja usluge
367953 documentCjenik javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada
367953 documentInformacije o reciklažnom i mobilnom reciklažnom dvorištu

 

Koncesija za komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova

Koncesija za  javne usluge za komunalnu djelatnost obavljanja  dimnjačarskih poslova na području Općine Andrijaševci (naselja Rokovci i Andrijaševci) dodijeljena je dana 24.02.2020. godine na razdoblje od 5 godina koncesionaru Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnik Hrvoje Horvat, Lj. Gaja 1 c, 32100 Vinkovci

Kontakt podaci koncesionara:

  • Dimnjačarsko-uslužni obrt EKO-DIM, vlasnik Hrvoje Horvat 
  • Adresa ureda za kontakt: Lj.Gaja 1 c, 32100 Vinkovci, OIB: 55232200465
  • Tel: 032/367-819
  • Fax: 032/366 096

Cjenik dimnjačarskih usluga možete vidjeti i preuzeti ovdje.

Odluka o obavljanju dimnjačarske službe

 


Održavanje javnih površina, groblja i slično

Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o., Andrijaševci, Matije Gupca 43
na području općine Andrijaševci obavlja slijedeće komunalne poslove
- održavanje javnih površina,
- tržnice na malo,
- održavanje groblja i krematorija,
- održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije,
- održavanje autobusnih stajališta, ograda i slično,
- postavljanje i održavanje oznaka ulica, parkova i trgova,
- zimska služba,
- oglašavanje,
- prigodno ukrašavanje Općine,
- održavanje igrališta i urbane opreme,
- obavljanje usluga izvođenja manjih građevinskih radova za potrebe Općine.

 

Održavanje jave rasvjete
Održavanje javne rasvjete na području općine Andrijaševci povjereno je tvrtki BOŠKOVIĆ d.o.o. iz Vinkovaca, Dragutina Žanića-Karle 12.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta
Održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Andrijaševci za razdoblje od 2021. do 2025. godine odnosno do izvršenja ugovora povjereno je tvrtki CESTORAD d.d. iz Vinkovaca, Duga 23.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00