Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

 

Obavijest o projektu

„Radovi na obnovi i opremanju teretane na otvorenom u Općini Andrijaševci“, sufinanciranom od strane Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske

Općina Andrijaševci se početkom prosinca 2023. godine prijavila na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini, raspisanom od strane Ministarstva turizma i sporta.

Projekt pod nazivom „Obnova i opremanje teretane na otvorenom u Općini Andrijaševci“ odobren je za sufinanciranje od strane Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 45.000,00 EUR, sukladno Odluci o odabiru.

Ministarstvo je s Općinom Andrijaševci 24. travnja 2024. godine sklopilo Ugovor o sufinanciranju izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini.

Projekt unaprjeđenja sportske ponude u Općini Andrijaševci obuhvaća obnovu i postavljanje 12 novih sprava za vježbanje na otvorenom, uključujući dvije sprave namijenjene osobama s invaliditetom: dvovisinsko vratilo i volani za ruke, postavljanje antistress podloge na ukupnoj površini teretane i povećanje energetske učinkovitosti postojeće rasvjete ugradnjom energetski učinkovitih lampi.

Teretana na otvorenom se nalazi na lokaciji Matije Gupca 1 u Andrijaševcima, na k. č. br. 1061/1, k.o. Andrijaševci, a površina zahvata projekta iznosi 188,00 m².

Obnova vanjske teretane ima za cilj doprinijeti unaprjeđenju sportske infrastrukture s naglaskom na poboljšanju kvalitete života, promicanju pristupačnosti osobama s invaliditetom, promoviranju ravnopravnosti spolova te suzbijanju diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Postavljeni ciljevi projekta obuhvaćaju široki spektar aspekata s ciljem poboljšanja sportskog okruženja. To uključuje doprinos održivom razvoju lokalne zajednice kroz obnovu, adaptaciju i modernizaciju sportske infrastrukture. Ciljevi dalje uključuju poboljšanje uvjeta za rad i natjecanje sportskih udruga i klubova na području Općine, omogućavajući im kvalitetne pripreme za natjecanja korištenjem teretane na otvorenom.

Pored toga, projekt teži poboljšati kvalitetu života lokalnog stanovništva kroz popularizaciju bavljenja sportom, posebno među djecom i mladima, te promicanje sportskih vrijednosti među različitim dobnim i rodnim skupinama stanovništva.

S obzirom na širinu ciljeva, projekt također ima za cilj promovirati rekreativni sport među starijim dobnim skupinama lokalnog stanovništva, omogućiti pristup osobama s invaliditetom te poticati ravnopravnost i suzbijanje diskriminacije u društvu kroz provedbu konkretnih mjera.

Obnovom i dodatnim spravama na otvorenom, projekt donosi niz prednosti u sportskom, društvenom, ekonomskom i ekološkom smislu, čime se omogućuje svim građanima, bez obzira na spol i uzrast, zadovoljenje potreba za fizičkom aktivnošću na otvorenom prostoru. Teretana na otvorenom pružiti će građanima besplatnu, pristupačnu i vremenski neovisnu mogućnost vježbanja u prirodnom okruženju.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave, Naručitelj-Općina Andrijaševci je kao najpovoljniju ponudu sukladno kriteriju za odabir te uvjetima i zahtjevima iz poziva za dostavu ponuda odabrao izvršitelja, tvrtku Komunalno društvo Rokovci-Andrijaševci d.o.o., Matije Gupca 43 iz Andrijaševaca.

S Komunalnim društvom  Rokovci-Andrijaševci d.o.o. potpisan je Ugovor o radovima na obnovi i opremanju teretane na otvorenom u Općini Andrijaševci, ukupne vrijednosti 64.800,00 EUR.

Početkom mjeseca srpnja 2024. godine očekuje uvođenje izvođača radova u posao.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00