Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2024. godini
sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima

 

MODELI STAMBENOG ZBRINJAVANJA
Pravo na stambeno zbrinjavanje na područjima primjene ovoga Zakona može se ostvariti na sljedeće načine:
1. najmom obiteljske kuće u državnom vlasništvu (model A)
2. darovanje neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B)
3. davanje u najam stana u državnom vlasništvu (model C)
4. darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D)
5. darovanje građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak postojeće obiteljske kuće u vlasništvu korisnika ili izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E)

Prijava za stambeno zbrinjavanje može se podnijeti za sve modele stambenog zbrinjavanja, po principu jedna prijava za jedan model.

Prijaviti se može za stambeno zbrinjavanje u županiji u kojoj se želi ostvariti pravo, unutar jedne jedinice lokalne samouprave.

 

UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA
Pravo na stambeno zbrinjavanje na području primjene ovoga Zakona može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:
1. U vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
2. U vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti
3. Nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave ili su boravili
4. U postupku utvrđivanja prava osobe koje žive i/ili rade u inozemstvu dostave izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da će se nakon izvršnosti rješenja o stambenom zbrinjavanju vratiti u Republiku Hrvatsku i prebivati u dodijeljenoj stambenoj jedinici sukladno članku 18. stavku 9. ovoga Zakona

Članovi obitelji korisnika prava na obnovu objekata s IV., V. i VI. stupnjem oštećenja po propisu o obnovi i korisnika stambenog zbrinjavanja te članovi obitelji koji su ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po drugim propisima na teret državnog proračuna, mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje ako vrate iznos sredstava koji je utrošen u obnovu odnosno njihovo stambeno zbrinjavanje ili uz umanjenje stambene površine koju su ostvarili kao članovi obitelji najmoprimca.

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan čija je stambena površina najmanje 30% manja od propisane člankom 17. stavkom 1. ovoga Zakona, pod uvjetom da se isti nalazi na području primjene ovoga Zakona.

Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan izvan područja primjene ovoga Zakona, a čiji suvlasnički udio je veće stambene površine od 25m2, ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 01. siječnja do 31. siječnja 2024. godine nadležnom upravnom tijelu županije u kojoj se želi ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje.

NAČIN OBJAVE JAVNOG POZIVA

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje za 2024. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči upravnog tijela županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje.

NAČIN OBJAVE BODOVANIH PRIJAVA

Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se redom liste prvenstva u skladu sa osiguranim sredstvima u državnom proračunu i planom stambenog zbrinjavanja.

Pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s propisanim kriterijima i uvrštavaju na liste prvenstva koje sastavljaju za općine i gradove nadležna upravna tijela županija u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na stambeno zbrinjavanje za tekuću godinu, boduju ih do 15. ožujka 2024. godine i objavljuju na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00