Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Komunalno društvo

KOMUNALNO R A

Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića

ulica s radica

Sunčani krovovi

sun krov baner

Izgradnja dječjeg igrališta

izgradnja dj igr

Rekonstrukcija traktorskih putova u šumske ceste u većem šumskom kompleksu "BOK"

ulica s radica

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

UREĐENJE PJEŠAČKIH POVRŠINA NA GROBLJU U ROKOVCIMA

eu pjesacke povrsine

budiaktivna head

Projekt „Budi aktivna III“ Općini Andrijaševci odobren je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., ZAŽELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA III

Naziv projekta: Budi aktivna III

Nositelj projekta: Općina Andrijaševci

                                   

Partneri na projektu:
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Vinkovci
• Hrvatski zavod za socijalni rad, PU Vinkovci

 

Cilj projekta: Cilj projekta je smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina.

Razdoblje provedbe: 8 mjeseci (21. listopada 2022. do 21. lipnja 2023. godine)


Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.085.930,00 kune, a bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Budi aktivna III“  svojevrsni je nastavak  projekta  „Budi aktivna“ koji se pokazao izrazito uspješnim te je Općina Andrijaševci u želi za nastavkom projekta prijavila projekt Budi aktivna III koji joj je i odobren.


Kratki opis projekta: Zapošljavanje 22 nezaposlene žene pripadnice ranjivih skupina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na razdoblje od 6 mjeseci kako bi svojim radom i aktivnostima poboljšala kvalitetu života 132 korisnika usluga potpore i podrške (starije osobe i/ili osobe u nepovoljnom položaju) u svojoj lokalnoj zajednici kroz pružanje pomoći u dostavi namirnica, pomoći u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoći u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoći pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, pomoći u socijalnoj integraciji, pomoći u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…), te pružati podršku kroz razgovore i druženje te pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za šest krajnjih korisnika.

Ciljevi projekta: Smanjivanje nezaposlenosti i rizika od siromaštva zapošljavanjem žena pripadnica ranjivih skupina u općini Andrijaševci te povećanje socijalne uključenosti i kvalitete života krajnjih korisnika pripadnika ranjivih skupina.
U projektu je veliki naglasak stavljen na stvaranje novih radnih mjesta i smanjenje siromaštva te time pridonosi ostvarenju ciljeva „Europa2020“, (Zapošljavanje i Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti), prioritetu „Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.“ (Osiguravanje uvjeta za uspješnu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu), te Specifičnom cilju 9.i.1. unutar Prioritetne osi 2 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije). Kako je projekt usmjeren na rješavanje problema razlike u zapošljavanju između spolova, u skladu je s ciljem „Nacionalnom politikom za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. - 2015.“ (Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti) te tematskim područjem dokumenta „Strateško djelovanje na ravnopravnost spolova 2016.-2019.“(Povećanje broja žena koje sudjeluju na tržištu rada i jednaka ekonomska neovisnost žena i muškaraca).

Projektom će se zaposliti 22 teže zapošljive  žene i žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem u lokalnoj zajednici, odnosno u općini Andrijaševci na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju čime će se doprinijeti socijalnoj uključenosti i podizanju kvalitete života minimalno 132 krajnjih korisnika projekta.


Očekivani rezultati projekta: U okviru projekta 22 žene će osnažiti i unaprijediti svoj radni potencijal kroz zapošljavanje u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, te steći vrijedno iskustvo koji će utjecati na njihovo veće samopouzdanje, osjećaj korisnosti i bolju motivaciju za traženjem posla. Stoga, po završetku radnog odnosa, njihova zapošljivost bit će povećana, a samim time i mogućnost za ostanak na tržištu rada. Budući da su nezaposlene žene i prije sudjelovale na ovakvim programima/projektima, postoji interes za njihovim uključivanjem u ovom projektu,

ali i budućim projektima. Završetkom programa obrazovanja/osposobljavanja po vlastitom izboru, 10 žena će steći znanja i vještine koje će im omogućiti bolju konkurentnost na tržištu rada, ali i mogućnost samozapošljavanja. Rezultati projekta utjecat će se i na ostale nezaposlene osobe u zajednici u cilju poticanja njihove aktivacije, a posebice promicanja zapošljavanja i ostalih žena koje nisu pripadnice ciljne skupine projekta. Pružanjem potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u zajednici olakšat će im se život u vlastitom domaćinstvu, a samim time i poboljšati kvaliteta života, što će u konačnici po završetku projekta utjecati i na njihov ostanak u zajednici i prevenciju njihove prerane institucionalizacije.

Ciljana skupina: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice). 

              

Kontakt osobe za više informacija:

  • Suzana Dikonić, voditeljica projekta BUDI AKTIVNA III
  • Sanja Uremović, koordinatorica projekta BUDI AKTIVNA III
  • Darko Nikolić, asistent na projektu BUDI AKTIVNA III

VAŽNO!

Sve novosti oko provedbe projekta možete pratiti ovdje .

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00