Kontakti

Vinkovačka ulica 6

32271 Rokovci

OIB: 47372067408

Tel./fax.: 032/225-400

E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pristup informacijama

Stanje u teretani

Trenutni broj korisnika u teretani: 0

Trenutni broj korisnika u sauni: 0

 

Kalendar rezervacija pogledajte ovdje.

Rekonstrukcija građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene ul. S. Radića

ulica s radica

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade „NK Frankopan“

nk frankopan projekt

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE ANDRIJAŠEVCI 2017.-2022.

strategija razvoja turizma

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Oglas za prijam u službu za radno mjesto viši stručni suradnik objavljen dana 25.03.2019.g., pristupe u ponedjeljak 29. travnja 2019. godine u 10,00 sati na pisano testiranje.

Na temelju članka 29. stavak 3. , a u svezi s člankom 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08,  61/11 i 4/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Andrijaševci, na radno mjesto: viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za provedbu oglasa), utvrđuje

LISTU KANDIDATA

prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Andrijaševci, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. Lj.K., Cerić
  2. A.K., Cerna
  3. M.Ž., Andrijaševci

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 3 (tri). 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr i oglasne ploče Općine Andrijaševci, naprijed navedenim kandidatima upućuje

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna da dana

29.travnja ( ponedjeljak)  2019. godine u 10,00 sati

pristupe provjeri znanja i sposobnosti (pisano testiranje) koja će se održati  u maloj vijećnici Općine Andrijaševci u Rokovcima, Vinkovačka 6 (I. kat).

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) kandidati su dužni ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica) radi utvrđivanja identiteta te kemijsku olovku.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti pisanom testiranju.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (pisano testiranje) u naznačeno vrijeme smatrat će se da je povukao prijavu na oglas i više se neće smatrati kandidatom. Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata sprječavaju da pristupi pisanom testiranju naznačenog dana i u naznačeno vrijeme.

Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji se bude ponašao neprimjereno ili bude prekršio pravila ponašanja s kojima će biti upoznat prije početka pisanog testiranja, a koja su navedena u objavljenoj Obavijesti i uputama kandidatima od 25.03.2019. godine i u Izmjenama i dopunama Obavijesti i upute kandidatima od 15.04.2019.godine koje su objavljene na službenoj internetskoj stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr (poveznica: http://andrijasevci.hr/index.php/natjecaji/natjecaji-radni-odnosi/619-oglas-za-prijam-u-sluzbu-na-odredeno-vrijeme-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-andrijasevci-na-radno-mjesto-visi-strucni-suradnik-za-komunalno-pravne-poslove.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Nakon završetka pisanog testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata pisanog testiranja te o terminu intervjua s Povjerenstvom.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Kandidati koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te im je o tome upućena pisana obavijest.

Ovaj Poziv objavit će se na web stranici Općine Andrijaševci, www.andrijasevci.hr  i oglasnoj ploči Općine Andrijaševci.

 

 

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

    Povjerenstvo za provedbu oglasa

Predsjednica

Blanka Vincetić, struč.spec.admin.publ.

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00