Zadnje vijesti

Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo nadležno za zaštitu, praćenje i promicanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija provelo je postupak praćenja u odnosu na obvezu proaktivne objave određenih dokumenata i informacija propisanih člankom 10. stavkom 1. ZPPI-ja, obvezu provedbe savjetovanja s javnošću propisanu člankom 11. ZPPI-ja i obvezu osiguravanja javnosti rada sukladno odredbama članka 12. ZPPI-ja.

Razdoblje praćenja

Praćenje je provedeno tijekom svibnja 2019. godine (završno s 20. svibnja 2019.).
Slijedom provedenog postupka Povjerenik za informiranje je izradio Analitičko izvješće o praćenju provedbe zakona o pravu na pristup informacijama –Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :Vukovarsko-srijemska županija iz kojeg izvješća je razvidno da je Općina Andrijaševci jedna od dviju lokalnih jedinica s područja Vukovarsko-srijemske županije koja je objavila preko 80% praćenih informacija i pritom ostvarila najbolje rezultate (ukupno 30,5 od maksimalnih 35 bodova) jer je na svojim internetskim stranicama objavila većinu propisanih informacija.

Izvod iz Analitičkog izvješća Povjerenika za informiranje:

Pregled ukupno ostvarenih bodova (od maksimalnih 35) 32 JLP(R)S s područja Vukovarsko-srijemske županije:

TJV

BODOVI

%

Općina Andrijaševci

30,5

87,1

Općina Tompojevci

29

82,8

Grad Vukovar

26

74,3

Grad Ilok

25,5

72,8

Općina Stari Jankovci

25

71,4

Općina Jarmina

24,5

70

Općina Nijemci

24,5

70

Grad Vinkovci

23,5

67,1

Općina Tovarnik

22,5

64,3

Vukovarsko-srijemska županija

22,5

64,3

Općina Ivankovo

21,5

61,4

Grad Otok

21

60

Grad Županja

21

60

Općina Stari Mikanovci

21

60

Općina Nuštar

20,5

58,6

Općina Gunja

20

57,1

Općina Babina Greda

19,5

55,7

Općina Štitar

19

54,3

Općina Lovas

18

51,4

Općina Privlaka

17

48,6

Općina Vođinci

16

45,7

Općina Bogdanovci

15,5

44,3

Općina Trpinja

14,5

41,4

Općina Vrbanja

14,5

41,4

Općina Borovo

13,5

38,6

Općina Markušica

13,5

38,6

Općina Cerna

13

37,1

Općina Tordinci

13

37,1

Općina Gradište

12,5

35,7

Općina Bošnjaci

11,5

32,8

Općina Negoslavci

11,5

32,8

Općina Drenovci

10

28,6

Styling

In the Styling section of your parameters you have a number of option to edit the styling of some of the elements of your template.


Features in this section include a font changer allowing to you to choose from 14 websafe fonts and over a 100 Google fonts for a number of different elements of your template including the body, article title and module title fonts. Also included is a color chooser to set the article title, module title and content link fonts to your own taste.

Menus

Some of the main menus of the template are now set via the template parameters saving you having to set up menu modules for each menu. From this section you can choose what menus you would like connected with these pre assigned menu areas of the template.

Copyright Information

Enter the copyright information that will appear in the footer of your template.

Search

A toggle switch allowing you to turn on/off the templates search field.

Logo

This section of the template parameters allows full control over your site logo with an array of easy to use options. Upload your logo image via the 'Select Logo Image' field and then use the X and Y axis field to tweak its position.


You can also turn off the image option reverting to a text based logo allowing you to simply enter your site title and slogan via the available fields. You can then customise how your title and slogan will appear via the color and font chooser allowing you maximum control over how your title will appear.

Layout Options

From your Layout Options you can set the layout of your side columns in relation to your site content with options for both your side columns to appear on either the left or the right or on either side of your content/component area. We have also added some field to indiviually customise the wdth of both both columns.

Module Widths

By default your module widths will automatically adjust depending on the number of modules published within its containing row. Via the Module Widths section of the parameters you can now disable this feature and customise the width of each individual module.

Social Media Icons

Enable and assign URLs to your socail media pages which will appear in the social media panel of the template.

Custom CSS

Need to apply your own styling to the template then simply add your custom CSS to the Custom CSS field within this section of the parameters.

Parameter Screenshots

Disclaimer

Službene internet stranice Općine Andrijaševci.

Autorska prava polaže Općina Andrijaševci.

Radno vrijeme; Pon.-Pet., 07.00 - 15.00